De toestand van de Nederlandse aalstand en aalvisserij in 2009

W. Dekker

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De intrek van jonge aal (glasaal) uit zee naar onze binnenwateren wordt bemonsterd op 12 plaatsen langs de kust. In Den Oever is sinds 1938 een intensief programma uitgevoerd, elders is tussen 1970 en 1995 een netwerk van vrijwilligers opgezet. Sinds de jaren 1950 is er op grote schaal glasaal uit de omgeving van de Golf van Biskaje aangekocht en uitgezet in de binnenwateren. Sinds de opheffing van de OVB in 2005, wordt de aanvoer van glasaal en pootaal voor uitzet niet meer centraal geregistreerd. De visserij in Nederland is nauwelijks gedocumenteerd; het aantal vergunningen is bekend, maar van de aantallen vistuigen, het gebruik daarvan en de vangsten zijn slechts schattingen beschikbaar, en deze schattingen verouderen nu snel. In dit rapport wordt een up-to-date overzicht gegeven van de beschikbare informatie over de toestand van de aal en de aalvisserij in ons land, op basis van de in zomer 2009 beschikbare informatie. Alle informatie wijst erop dat het bestand zich op een historisch dieptepunt bevindt, en vermoedelijk nog verder zal afnemen. De invloed van de mens (visserij, gemalen, vervuiling, etc.) is groot, en in veel gevallen onvoldoende gedocumenteerd. Het bestand in de rivieren vormt mogelijk een uitzondering op de algemene trend: in dit gebied geven onafhankelijke bestandsopnames een lichte stijging te zien, anderzijds toonde de informatie van een kleine steekproef van de vissers een aanzienlijke daling van hun vangsten.
Original languageDutch
Place of PublicationIJmuiden
PublisherIMARES
Number of pages49
Publication statusPublished - 2009

Publication series

NameRapport / Wageningen IMARES
PublisherIMARES
No.C098/09

Keywords

  • european eels
  • anguilla
  • fisheries
  • fishery resources
  • eels
  • fish catches

Cite this