De technologische vernieuwing van de Nederlandse landbouw in de twintigste eeuw

J. Bieleman

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Abstract

  Beschrijving van de fundamentele veranderingen in de Nederlandse landbouw sinds het einde van de negentiende eeuw, onder invloed van institutionele veranderingen, technische innovaties en opkomst van de landbouwwetenschap, en een overheidsbeleid gericht op verhoging van de grondproductiviteit en arbeidsproductiviteit, o.a. door het stimuleren van landbouwonderzoek, landbouwvoorlichting en landbouwonderwijs, en een structuurbeleid gericht op schaalvergroting en rationalisatie. De huidige tendens is richting verdergaande technologisering (precisie-landbouw) en specialisatie van bedrijven, waarbij de nadruk niet meer ligt op het primaire productieproces op bedrijfsniveau maar op de productiekolom als geheel (de keten). Derde artikel in een themakatern over agrarische geschiedenis en actualiteit
  Original languageDutch
  Pages (from-to)21-25
  JournalSpil
  Volume177/178
  Publication statusPublished - 2001

  Keywords

  • history
  • agriculture
  • agricultural development
  • modernization
  • innovations
  • technical progress
  • agricultural policy
  • agricultural structure
  • agricultural adjustment
  • agricultural situation
  • structural policy
  • productivity
  • labour productivity
  • land productivity
  • agricultural sciences
  • agricultural research
  • agricultural economics

  Cite this