De stille revolutie van het ILG : een literatuurstudie over verwachtingen, zorgen en discussies vanuit rijk en provincies

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Deze literatuurstudie brengt de verwachtingen, zorgen en discussiepunten in beeld rond de implementatie van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) in 2007. Hierbij is aandacht besteed aan verticale sturing (tussen overheidslagen), horizontale sturing (tussen overheden en maatschappelijke organisaties) en integrale sturing (tussen verschillende sectoren). Vooral van provincies wordt in het ILG veel verwacht, zoals het combineren van een regierol met het betrekken van maatschappelijke organisaties, gemeenten, waterschappen en burgers bij planvorming en uitvoering. Provincies verwachten van het rijk vooral een terugtredende en bescheiden rol. Zorgen zijn er over de mate waarin het rijk aan deze verwachting kan voldoen, vooral als het gaat om belangrijke nationale beleidsopgaven. Daarnaast zijn er zorgen over de betrokkenheid van burgers en maatschappelijke organisaties in planvorming en uitvoering en over spanning tussen integraal gebiedsgericht werken en sectoraal werken binnen de provincies. Discussiepunten liggen vooral op het gebied van de nieuwe rollen van rijk en provincies in het landelijk gebied, de afstemming met ander sectoraal beleid, de noodzaak tot het decentraliseren van rijksdiensten (b.v. DLG) en het uitwisselen van ervaringen tussen provincies en gebieden.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages51
Publication statusPublished - 2008

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1688

Keywords

  • regional planning
  • regional policy
  • rural areas
  • public investment
  • investment policy
  • financial planning
  • public finance
  • regions
  • netherlands

Cite this