De stikstofcrisis: van falend overheidsbeleid naar een lonkend toekomstperspectief?

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Op 29 mei jongstleden oordeelde de Raad van State (RvS) dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet voldeed aan de Europese Habitatrichtlijn. Het PAS regelde vergunningaanvragen voor economische activiteiten die extra stikstofuitstoot veroorzaakten. Volgens de RvS bleek het PAS onvoldoende in staat de ‘natuurlijke kenmerken’ van Natura2000-gebieden tegen aantasting door stikstofdepositie te beschermen. De uitspraak heeft ertoe geleid dat alle lopende vergunningaanvragen in onder meer de bouw en landbouw worden afgewezen of voorlopig on hold zijn gezet. Het leidde de afgelopen maanden tot een heuse ‘stikstofcrisis’, gekarakteriseerd door grote onenigheid tussen de coalitiepartijen, boerenprotesten, en een haperende coördinatie tussen Rijk en provincies. Wat zijn de dieperliggende oorzaken van de stikstofcrisis, en hoe nu verder? In dit essay betoog ik dat het PAS-debacle symbool staat voor een falend, reactief landbouwen natuurbeleid. Sterke regie en een duidelijke toekomstvisie zijn meer dan ooit nodig.
Original languageEnglish
Pages (from-to)1-5
JournalBestuurskunde
Volume28
Issue number4
DOIs
Publication statusPublished - 2019

Cite this