De stand van het platteland 2010: Monitor Agenda Vitaal Platteland : rapportage midterm meting effectindicatoren

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De ideeën van het rijk over een leefbaar, vitaal en duurzaam platteland staan in de Agenda Vitaal Platteland. De doelstellingen van deze agenda zijn concreet uitgewerkt in het Meerjarenprogramma 2007-2013. Hierin staan thema’s genoemd als natuur, landbouw, recreatie, landschap en sociaaleconomische vitaliteit. Voor elk thema is een algemene beleidsdoelstelling omschreven die vervolgens weer zijn uitgewerkt in één of meer operationele doelstellingen. Bij de start van het programma is een nulmeting uitgevoerd over de stand van zaken voor de thema’s. Nu, halverwege de uitvoeringstermijn, is weer een meting uitgevoerd waaruit blijkt of de doelstellingen al dan niet behaald worden. Op het gebied van natuur is vooruitgang geboekt in de natuurkwantiteit, maar niet in de -kwaliteit. De toegevoegde waarde in de landbouw blijft op een hoog peil, mensen zijn iets enthousiaster geworden over het Nederlandse landschap maar de recreatieactiviteiten zijn enigszins afgenomen. Inwoners van Nederland zijn de afgelopen jaren iets minder tevreden geworden over hun woning en woonomgeving.f
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWOT Natuur & Milieu
Number of pages51
Publication statusPublished - 2011

Publication series

NameWOt-werkdocument
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
No.238
ISSN (Print)1871-028X

Keywords

  • rural areas
  • rural development
  • landscape
  • nature
  • agriculture
  • recreation
  • quality
  • indicators
  • government policy
  • netherlands

Cite this