De staafmier Ponera coarctata in Nederland (Hymenoptera: Formicidae)

J. Noordijk, P. Boer, H. Wijnhoven, I.P. Raemakers

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

De staafmier staat bekend als zeldzaam, maar dat hangt samen met haar verborgen levenswijze. In deze bijdrage word eerst enkele opmerkelijke vindplaatsen van de staafmier uit het stedelijk gebied beschreven. De beschreven vondsten duiden erop dat de staafmier goed kan voorkomen in niet-natuurlijke situaties en mogelijk algemener is in het zuiden van Nederland dan nu wordt aangenomen. Daarnaast wordt informatie gegeven over haar voorkomen en ecologie op basis van collectiemateriaal en de literatuur. Ook wordt beschikbare informatie over de bruidsvluchten van deze soort mier gebundeld. Het uitvliegen van het nest blijkt plaats te vinden in de namiddag in de periode juli tot eind september
Original languageDutch
Pages (from-to)78-82
JournalEntomologische Berichten
Volume68
Issue number3
Publication statusPublished - 2008

Keywords

  • formicidae
  • dispersal
  • entomology
  • netherlands
  • ecological entomology

Cite this