De sorptie van orthofosfaat in veengronden en kalkrijke zandgronden en het belang van organisch gebonden fosfaat : kennislacunes met betrekking tot vastlegging en uitspoeling van fosfaat

W.J. Chardon, G. Mol, C. van der Salm, F.P. Sival

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Voor een goede voorspelling van de fosfaatuitspoeling uit landbouwgronden is inzicht in het gedrag van fosfaat in de bodem en bodemoplossing van groot belang. Kennis over het gedrag van anorganisch fosfaat in kalkloze zandgronden is ruim beschikbaar. Parameter waarden die de sorptie van fosfaat in andere grondsoorten beschrijven zijn relatief schaars. Daarnaast bestaat een gebrek aan kennis over het gedrag van organisch gebonden fosfaat. In deze studie is door het integreren van bestaande databestanden meer informatie verzameld over het voorkomen van organische P verbindingen en de bijdrage van deze verbindingen aan de uitspoeling. Met een aantal eenvoudige experimenten zijn parameters afgeleid over het sorptiegedrag van fosfaat in veengronden en kalkhoudende zandgronden.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages36
Publication statusPublished - 2007

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1480
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • peat soils
  • sandy soils
  • phosphates
  • calcareous soils
  • phosphatation
  • adsorption
  • monitoring
  • netherlands
  • phosphate leaching
  • soil monitoring

Cite this