De Schelpdiermonitor gelanceerd: Wageningen Marine Research Regiocentrum Yerseke

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

YERSEKE – In het Regiocentrum Yerseke van Wageningen Marine Research werken onderzoekers en de schelpdier- en visserijsector actief samen aan kennis en innovaties voor duurzaam gebruik van de Delta, kustwateren en de zee: kennis van en voor de regio Zeeland. Hierover is een convenant gesloten tussen wetenschap, bedrijfsleven en regionale publieke organisaties. Het werk beslaat een scala aan onderwerpen, zoals het verbeteren van het kweek-rendement van mosselen, off-bottom kweek van oesters, schelpdiersurveys, onderzoek naar biotoxines en effecten van zandsuppleties op natuurwaarden en (schelpdier)visserij. Deze column zet regelmatig een activiteit van het Re-giocentrum in de schijnwerpers. Deze keer De Schelpdiermonitor, een interactieve tool waarmee je de resultaten van de verschillende schelpdiersurveys kan inzien
Original languageDutch
Pages (from-to)6-6
JournalVisserijnieuws
Issue number45
Publication statusPublished - 2020

Cite this