De rol van de berk bij herstel en beheer van hoogveen : gecombineerde resultaten van "Vervolg OBN hoogveenonderzoek & effecten van berkenopslag en dichtheid op de hoogveenvegetaties behorende tot het natte zandlandschap

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Op veel plaatsen in Nederland wordt gepoogd hoogvenen te herstellen. Van oudsher waren die hoogvenen voor een groot deel vrijwel boomloos. Tegenwoordig echter is in bijna alle hoogveengebieden, zowel met levend hoogveen als met afgetakeld hoogveen, sprake van veel berkenopslag als gevolg van verdroging en stikstofdepositie. Inmiddels worden grote inspanningen gepleegd om deze oorzaken van de ‘verberking’ te verminderen. Daarmee alléén zijn de berken zelfs nog lang niet altijd verdwenen. De vraag die daarbij steeds opdoemt is: hoe zinvol is het om berken te verwijderen om hoogveenregeneratie te bevorderen en levend hoogveen te behouden? Het voorliggend rapport levert een belangrijke bijdrage aan een genuanceerd antwoord op deze vraag; bestrijding van berken blijkt veelal zinvol, maar niet altijd.
Original languageDutch
Place of PublicationEde
PublisherDirectie Kennis, Ministerie LNV
Number of pages40
Publication statusPublished - 2009

Publication series

NameRapport
PublisherDirectie Kennis, Ministerie LNV
No.nr. 2009/dk119-O

Keywords

  • plant communities
  • peatlands
  • sphagnum
  • rehabilitation
  • moorlands
  • trees
  • netherlands
  • ecological restoration
  • natural areas
  • natura 2000

Cite this