De recreatieve betekenis van de Ecologische Hoofdstructuur : bijdrage van de EHS aan recreatief gebruik, beleving en identiteit

F. Langers, J. Vreke

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit onderzoek gaat over de recreatieve betekenis van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De door de rijksoverheid beoogde recreatieve doelen voor het landelijk gebied, zogeheten kernkwaliteiten, vormen daarbij uitgangspunt. Via drie methoden (GIS-analyses, documentenanalyse, casus) is nagegaan welke kernkwaliteiten kenmerkend zijn voor de EHS en wat de bijdrage is die de EHS levert aan realisatie van het recreatiebeleid. De EHS blijkt zich in positieve zin te onderscheiden op belevingskwaliteiten, door haar groene karakter, en door de relatieve rust, ruimte en stilte en donkerte die je er aantreft. De bijdrage die de EHS levert aan realisatie van de kernkwaliteiten in het landelijk gebied is groter dan je op grond van enkel haar oppervlakte zou mogen verwachten. De onderzoeksresultaten bieden onderbouwing om aanzienlijk meer aandacht te geven aan de betekenis die de EHS-natuur voor de samenleving heeft, wat van belang is voor duurzame waarborging van de positie van het natuurbeleid. Nabij de stad ligt het uitlichten van het brede EHS-concept wellicht het meest voor de hand. Trefwoorden: recreatie, beleving, belevingswaarde, gebruikswaarde, kernkwaliteiten, natuur, beleid, draagvlak, stadsbos
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
Number of pages93
Publication statusPublished - 2008

Publication series

NameWOt-rapport
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
No.87
ISSN (Print)1871-028X

Keywords

  • landscape
  • quality
  • amenity and recreation areas
  • netherlands
  • ecological network
  • landscape experience

Cite this