De politieke aandachtscyclus voor openbaar bestuur en democratie: Een inhoudsanalyse van troonredes van 1945 tot 2007

G.E. Breeman, A. Timmermans, D. Lowery, C. Poppelaars, S. Resodihardjo

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Hoe hebben Nederlandse kabinetten het bestuurlijk en democratisch functioneren van de overheid op de politieke agenda geplaatst? In dit artikel wordt deze vraag beantwoord op basis van een inhoudsanalyse van alle troonredes tussen 1945 en 2007. Het theoretisch perspectief hierbij is het model van beleidsgeneraties. De belangstelling voor het functioneren van de democratie en het openbaar bestuur steeg vanaf de jaren zestig en liet sindsdien een golfbeweging zien. Waar andere thema's van regeringsbeleid steeds meer hun vaste plaats in de troonrede kregen, wisselde de aandacht van kabinetten voor het functioneren van het overheidsapparaat nogal en verschoof hierbij ook steeds de nadruk van de ene dimensie van het thema naar de andere. Dit patroon klopt grotendeels met de theorie over beleidsgeneraties, maar deze theorie behoeft aanvulling met politieke en institutionele factoren, die mee helpen verklaren dat er tempowisselingen in het verloop van de aandacht optraden.
Original languageDutch
Pages (from-to)172-189
JournalB en M : tijdschrift voor politiek, beleid en maatschappij
Volume35
Issue number3
Publication statusPublished - 2008

Cite this