De plattelandseconomie in Nederland; Een verkenning van definities, indicatoren, instituties en beleid

I.J. Terluin, L.H.G. Slangen, E. van Leeuwen, A.J. Oskam, A. Gaaff

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In deze studie wordt een beeld geschetst van de plattelandseconomie in Nederland en wordt onderzocht hoe de plattelandseconomie kan worden versterkt. Er wordt met twee verschillende ruimtelijke afbakeningen van de plattelandseconomie gewerkt: COROPgebieden en het landelijk gebied buiten de dorpen en steden. Het behoud van de duurzame kwaliteit van het landschap blijkt een belangrijk zorgpunt in de Nederlandse plattelandseconomie te zijn. Uit een voorlopige toetsing van een aantal beleidsinstrumenten, waarbij uitdrukkelijk aandacht wordt besteed aan institutionele aspecten, komt naar voren dat het Programma Beheer, Beheer door Staatsbosbeheer en Grondverwerving veelbelovende instrumenten lijken te zijn ter ondersteuning van de kwaliteit van het landschap. In this study, an overview of the Dutch rural economy is given and it is explored by which means the Dutch rural economy can be strengthened. Two different spatial approaches of the rural economy are used: the first at NUTS 3 level, whereas the second one focuses on rural areas outside towns and villages. The maintenance of a sustainable quality of landscape appears to be a main concern of the Dutch rural economy. A provisional analysis of policy instruments with specific attention to institutional aspects reveals that the so-called 'Programma Beheer', 'Beheer door Staatsbosbeheer' and 'Grondverwerving' (instruments all directed at landscape management by farmers or nature organisations) are amongst the promising instruments for supporting landscape quality.
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag
PublisherLEI
Number of pages133
ISBN (Print)9789052429878
Publication statusPublished - 2005

Publication series

NameRapport / LEI : Domein 4, Ruimte en economie
PublisherLEI

Keywords

  • agricultural economics
  • rural areas
  • agricultural policy
  • government policy
  • landscape
  • landscape conservation
  • netherlands

Cite this