De oogstparades in Horst en Reijmerstok (Limburg)

A. Luijer

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Bij verschillende betrokken partijen – sponsors, organisators, deelnemers (ondernemers) – is in de loop der jaren de behoefte ontstaan om goed te evalueren wat het effect is van de Oogstparade (OP) en in hoeverre deze bijdragen aan de beoogde verduurzaming van voedselproductie en –consumptie. Voor dat doel zijn onderzoekers van de Wageningen Universiteit benaderd via het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op basis van een onderzoeksvoorstel ingediend door de Stichting Food Culture Group (www.foodculture.nl). De coördinatie vanuit de Food culture Group is door mw. Ineke Lemmen ter hand genomen. Dit rapport beschrijft de uitkomsten van de verschillende deelonderzoeken, die inmiddels zijn uitgevoerd en analyseert de bevindingen in het licht van het doel van de Oogstparade (OP) en de doelen van de verschillende partijen die bij de OP zijn betrokken. Het onderzoek heeft zich gericht op het publiek, de ondernemers/standhouders, de betrokken natuur en milieuorganisaties en de sponsors. In de uitvoering van dit onderzoek hebben bovendien 6 studenten van de Hogeschool Zuyd goed meegeholpen bij de gegevensverzameling – afnemen van de enquêtes, uitvoering van een deel van de telefonische interviews – en de analyse ervan in het rapport.
Original languageDutch
Place of PublicationLelystad
PublisherWageningen UR Livestock Research
Number of pages42
Publication statusPublished - 2009

Publication series

NameRapport / Wageningen UR Livestock Research
PublisherWageningen UR Livestock Research
No.304

Cite this