De ontwikkeling van niet beviste sublitorale mosselbanken 2009 - 2013

S.T. Glorius, A.D. Rippen, M.L. de Jong, B.E. van der Weide, J. Cuperus, A.G. Bakker, M. van Hoppe

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In de Nederlandse kustwateren vindt mosselbroedvisserij en mosselkweek plaats. Deze wateren herbergen echter belangrijke natuurwaarden en de meeste wateren zijn derhalve aangewezen als natuurgebied, wat Nederland verplicht om er voor te zorgen dat de natuurwaarden in deze gebieden in stand blijven. Verbetering van de kwaliteit van de natuurwaarden is vooral mogelijk ten aanzien van bodemfauna en de vorming van biogene structuren met mossels (en de daaraan geassocieerde biodiversiteit). Het is in de Waddenzee echter niet goed bekend hoe gesloten (i.e. onbeviste) sublitorale mosselbroedbanken zich ontwikkelen in de tijd en welke specifieke natuurwaarden ze herbergen. Om hier inzicht in te verkrijgen is een monitorprogramma opgesteld waarin gesloten sublitorale mosselbanken gevolgd werden. In dit eindrapport worden de resultaten van dit programma beschreven.
Original languageDutch
Place of PublicationDen Helder
PublisherIMARES
Number of pages57
Publication statusPublished - 2014

Publication series

NameRapport / IMARES Wageningen UR
PublisherIMARES
No.C109/14

Keywords

  • mussel culture
  • biodiversity
  • marine areas
  • soil fauna
  • natural value
  • monitoring
  • north sea

Cite this