De ontwikkeling van de Japanse oester in de Nederlandse Waddenzee: Situatie 2006

F.E. Fey-Hofstede, N.M.J.A. Dankers, A. Meijboom, M.L. de Jong, P.W. van Leeuwen, E.M. Dijkman, J.S.M. Cremer

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In de Waddenzee werd de eerste Japanse oester waargenomen in 1983 bij de haven van Oudeschild, Texel. Rond het begin van de 21ste eeuw werd duidelijk dat de Japanse oester over de gehele Waddenzee voorkomt. Sinds 2002 wordt de ontwikkeling van enkele individuele oesterbanken in de Nederlandse Waddenzee gevolgd. In deze rapportage wordt een beschrijving gegeven van de ontwikkeling van deze individuele oesterbanken tot 2006. Op alle gevolgde locaties zijn op den duur oesterriffen ontstaan met verschillende jaarklassen. Het lijkt erop dat de dichtheden en oppervlakten op sommige locaties niet verder toenemen. Om inzicht te krijgen in groei en afname in dichtheden en oppervlakte van individuele oesterriffen is het van belang de ontwikkelingen van individuele oesterriffen te blijven volgen. Aangezien oesters een voorkeur lijken te hebben om zich op andere oesters te vestigen, is de verwachting dat er zich op meer plekken oesterriffen zullen ontwikkelen. Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de Japanse oester in de Nederlandse Waddenzee is het van groot belang om een kwantitatieve monitoring op te zetten die speciaal gericht is op het vaststellen van de biomassa en verspreiding van de Japanse oester. Daarnaast is het noodzakelijk het ecologisch belang van dit nieuwe en blijvende habitattype nader te bestuderen
Original languageDutch
Place of PublicationDen Burg
PublisherIMARES
Number of pages23
Publication statusPublished - 2007

Publication series

NameRapport / IMARES
PublisherIMARES
No.07.003

Keywords

  • crassostrea gigas
  • marine ecology
  • aquatic ecology
  • research
  • density
  • wadden sea

Cite this