De ontwikkeling van Bioconnect tot innovatiemakelaar in de biologische sector : spiegelingen aan ervaringen elders

L.W.A. Klerkx, C.D.M. Steuten

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Het kennisnetwerk Bioconnect is in 2005 van start gegaan, met als doel de kennisvoorziening voor de biologische landbouw te optimaliseren door middel van vraaggestuurd onderzoek. Agrarische ondernemers, ketenpartners en overheid bepalen daarbij in overleg met kennisdienstverleners de onderzoeksagenda. De sector wordt vervolgens ook betrokken bij de uitvoering van onderzoek, en de daaruit voortvloeiende kennis wordt op een gecoördineerde wijze beschikbaar gemaakt. In 2007 is Bioconnect geëvalueerd (Klerkx en Leeuwis, 2007). Uit deze evaluatie kwam naar voren dat Bioconnect een formalisering van eindgebruikersparticipatie met zich mee heeft meegebracht, met meer inspraak en sturingsmacht maar ook een grotere collectieve verantwoordelijkheid. Bioconnect als ‘virtueel’ kennis- en innnovatienetwerk kan dus worden gezien als een gelaagd systeem waarbinnen verschillende netwerkverbanden zitten met verschillende doelen: dit kan zijn het uitwerken van toekomstvisies in een ambitieagenda van de biologische sector in verbinding met de Task Force Marktontwikkeling Biologische Landbouw, het aansturen van onderzoek gericht op zowel korte, middellange en lange termijn, en het stimuleren van sectorleren in de bedrijfsnetwerken. Dit vraagt ook verschillende wijzen van faciliteren, en schakelen tussen de verschillende lagen. Doel van het project wat ten grondslag ligt aan deze rapportage, is het ondersteunen van de Bioconnect organisatie bij het herontwerp van Bioconnect, in reactie op de uitdagingen die op Bioconnect afkomen.
  Original languageDutch
  Place of PublicationWageningen
  PublisherWageningen Universiteit, Communicatie & Innovatie Studies
  Number of pages53
  Publication statusPublished - 2009

  Keywords

  • knowledge
  • information
  • diffusion of information
  • management
  • agricultural sector
  • communication
  • alternative farming
  • innovations
  • netherlands
  • knowledge management
  • networks

  Cite this