De (on)geschreven regels van het spel; de positie van groen in rode projecten

J. Vreke, V. Bezemer, J.C.A.M. Bervaes

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In woningbouwprojecten is groen onderdeel van de openbare ruimte, waardoor de kosten voor het verwerven van grond en de aanleg van groen moeten worden gefinancierd via de uitgifte van bouwrijpe kavels voor de marktsector, subsidies en bovenplanse verevening. Het kader waarbinnen een woningbouwproject wordt uitgevoerd, is verankerd in wet- en regelgeving, aangevuld met afspraken, convenanten en conventies. Als financiële tegenvallers tot een tekort op de grond-exploitatie leiden, komt het realiseren van het geplande groen onder druk te staan. In welke mate dit gebeurt is afhankelijk van het belang dat de bij de grondexploitatie betrokken actoren hechten aan groen en de mogelijkheden die zij zien dit te realiseren. Financiële risico's worden steeds belangrijker, doordat de grondexploitatie steeds meer verschuift naar private actoren,. Vroeger droeg het Rijk de risico's, daarna de gemeente en tegenwoordig liggen de financiële risico's vaak bij private partijen, al dan niet via een PPS
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages102
Publication statusPublished - 2005

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1188
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • physical planning
  • public housing
  • land prices
  • land policy
  • public green areas

Cite this