De landbouw en het Natuurnetwerk: Het wensdenken voorbij?

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

Om de achteruitgang van Europees beschermde soorten en habitats te stoppen is het, in aanvulling op de ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), nodig dat in het aangrenzende agrarische gebied meer natuurinclusief wordt geboerd. Rijk en provincies zetten tot nu toe vooral in op het stimu­
leren en ondersteunen van ondernemers die een dergelijke bedrijfsvoering wel zien zitten. Maar is dit wel toereikend, of is er sprake van wensdenken over wat er van landbouwbedrijven kan worden verwacht?
Original languageEnglish
Pages (from-to)219-227
JournalLandschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde
Issue number4
Publication statusPublished - 2021

Cite this