De Kringloopwijzer, het voerspoor en methaanemissie op het melkveebedrijf: Prestaties van een reken- en managementinstrument voor sturing van de enterische methaanemissie

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De Kringloopwijzer berekent onder andere emissies op het melkveebedrijf. Dat gebeurt conform de officiële Nederlandse rekenmethodieken. Voor de enterische methaanemissie gebeurt dat op basis van een standaard emissiefactor (EF, g CH4 per kg droge stof) die voor ieder voedermiddel is vastgesteld. De standaard EF hoort bij de situatie waarin het betreffende voedermiddel wordt ingezet in het gemiddelde Nederlandse rantsoen en in de gemiddelde Nederlandse melkkoe. Echter, omdat rantsoenen verschillen is de EF van een voedermiddel geen constante. De EF is afhankelijk van: - Rantsoentype - Ruwvoerkwaliteit - Grondstoffensamenstelling van het mengvoer - Opnameniveau (per diercategorie) In de nieuwe rekenregels voor de Kringloopwijzer is de bovengenoemd variatie ingebouwd, zodat de enterische methaanemissie beter bedrijfsspecifiek kan worden berekend. Daarmee worden inspanningen om via het voerspoor de methaanemissie te verlagen ook weergegeven door de Kringloopwijzer. De nieuwe rekenregels worden toegelicht in 9 stappen. De rekenmethodiek voor het vaststellen van de standaard EF en de impact van rantsoenvariatie op die EF, is gebaseerd op data van individuele dieren die per dag zijn vastgelegd. De Kringloopwijzer rekent op veestapelniveau, met jaarrantsoenen en met jaarproducties. De geschiktheid van deze toepassing van de EF rekenmethodiek is gecontroleerd door via beide methoden de enterische methaanemissie te berekenen en met elkaar te vergelijken. Dat is gedaan voor de parameters waarvoor het model het gevoeligst is, namelijk het aandeel snijmais in het rantsoen, het voeropnameniveau, de kwaliteit van het ruwvoer en het aandeel jongvee in de veestapel. Deze parameters zijn onderzocht in 3 scenario’s die zijn doorgerekend voor een gedefinieerde basis veestapel. De resultaten van de vergelijking geven aan dat het rekenen op veestapelniveau en op jaarbasis niet leidt tot afwijkingen in de berekende enterische methaanemissie. Toepassing van de rekenregels in de Kringloopwijzer is daarmee goed mogelijk. De nieuwe rekenrekenregels maken voor de enterische methaanemissie het effect zichtbaar van bedrijfsspecifieke verschillen in rantsoenen en voeropname. Om te onderzoeken of dit tot grote verandering leidt zijn de resultaten van de nieuwe rekenregels vergeleken met de resultaten van de oude rekenregels. Daarnaast zijn de resultaten van de Kringloopwijzer vergeleken met de resultaten van Feedprint. Dit is gedaan omdat ook Feedprint de enterische methaanemissie voor een melkveebedrijf berekent en voor éénduidige communicatie is het belangrijk eventuele verschillen tussen modellen te kunnen duiden. Met de oude rekenregels verschilden de Kringloopwijzer en Feedprint niet van elkaar (Kringloopwijzer 1% lager dan Feedprint). Met de nieuwe rekenregels ontstaat een verschil van 4% (Kringloopwijzer lager dan Feedprint) voor het gemiddelde melkveebedrijf. Voor het individuele melkveebedrijf neemt de variatie in het verschil tussen de Kringloopwijzer en Feedprint af door de nieuwe rekenregels. Het verschil tussen de oude en nieuwe rekenregels van de Kringloopwijzer varieert voor het individuele melkveebedrijf van ongeveer -10% tot +10%. Voor 39% van de bedrijven verschillen de resultaten tussen oude en nieuwe rekenregels nauwelijks (van -2% - +2%), voor 55% van de bedrijven wordt met de nieuwe rekenregels een lagere en voor 6% wordt een hogere enterische emissie berekend. Voor de belangrijke kenmerken in de nieuwe rekenregels (gerelateerd aan rantsoen en voeropname) is onderzocht of het verschil tussen oude en nieuwe rekenregels afhankelijk is van het niveau van die kenmerken. Met een toenemend aandeel snijmaissilage in het rantsoen wordt het verschil groter (lagere emissie voor de nieuwe rekenregels). Dat geldt ook bij een toenemende melkproductie. Met een toenemend aandeel grassilage in het rantsoen wordt het verschil ook groter, maar nu betreft het een hogere emissie voor de nieuwe rekenregels. Het aandeel mengvoer heeft geen relatie met het verschil tussen oude en nieuwe rekenregels.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Livestock Research
Number of pages32
DOIs
Publication statusPublished - Sep 2020

Publication series

NameRapport / Wageningen Livestock Research
No.986

Cite this