De Krimpenerwaard : sociaal-economische verkenning van een weidegebied

T.L. van Berkel, G.G. van Leeuwen, B. van der Ploeg

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De ontwikkeling van de landbouw in de Krimpenerwaard is in de 70-er jaren achtergebleven bij die in omliggende gebieden en bij de ontwikkeling van de Nederlandse landbouw als geheel. Dit gebied dat vroeger in verschillende opzichten een voorsprong had, heeft thans een achterstand. De Krimpenerwaard telde in 1978 ongeveer 800 agrarische bedrijven, waaronder verhoudingsgewijs veel nevenbedrijven. Ruim de helft van de weidebedrijven was kleiner dan 15 ha en slechts een op de vijf groter dan 20 ha. De bedrijfsvoering is er altijd intensief geweest wat onder andere tot uiting komt in het feit dat op 1/3 van de bedrijven kaas wordt gemaakt. Hierbij zijn vaak jongere ondernemers betrokken. Doordat de vanouds aanwezige varkenshouderij in de zeventiger jaren is blijven steken in (te) kleine eenheden en ook de melkveehouderij zich onvoldoende kon ontwikkelen binnen de bestaande bedrijfsgroottestructuur is de inkomensbasis van veel bedrijven in het gebied te smal geworden. Dit is waarschijnlijk in de hand gewerkt doordat de boeren in dit gebied tot voor kort weinig geneigd waren te investeren en moderniseren. De laatste twee jaren is echter het aantal nieuwe stallen sterk toegenomen. Verdere verbeteringen kunnen evenwel worden belemmerd doordat de ondernemers de bedrijfsoppervlakten veelal niet kunnen uitbreiden, maar ook als gevolg van de ongunstige verkaveling, ontsluiting en bodemgesteldheid, waardoor onder andere de bouwkosten relatief hoog zijn
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag
PublisherLEI
Number of pages92
Publication statusPublished - 1981

Publication series

NameLandbouw-Economisch Instituut. Afdeling Structuuronderzoek
No.no. 2.146

Keywords

  • agriculture
  • socioeconomics
  • social structure
  • farm management
  • agricultural situation
  • economic situation
  • netherlands
  • zuid-holland
  • krimpenerwaard

Cite this