De kosten en baten van natuur en milieu

R. Brouwer, R.S. de Groot, E. Ruijgrok, H. Verbruggen

Research output: Contribution to journalComment/Letter to the editorAcademic

Abstract

Poging om in de Kosten-baten analyse (KBA) ook zogenaamde niet-geprijsde effecten te monetariseren. Een belangrijk punt is om na te gaan in welke mate er inderdaad sprake is van uitruilbaarheid van natuur en milieu en economie en of er dus wel of niet op een legitieme wijze kan worden gezocht naar in geld uitgedrukte waarden van niet-geprijsde effecten op natuur en milieu. Ook moet overeenstemming worden bereikt over het waarderingsvraagstuk zelf in de KBA. Het maken van afspraken over economische waarden en waarderingsprocedures moet uiteindelijk leiden tot het gebruik van algemeen geaccepteerde geautoriseerde waarden voor milieu en natuur in de besluitvorming en MKBA 's rondom grote infrastructuurprojecten
Original languageDutch
Pages (from-to)37-40
JournalArenA
Volume3
Publication statusPublished - 2003

Keywords

  • environment
  • economic analysis
  • cost benefit analysis
  • nature

Cite this