De invloed van veranderingen in bodemeigenschappen op de blootstelling van hogere organismen aan verontreinigingen : Effecten van inrichting, beheer en veranderend landgebruik

N.G.M. van den Brink, L.T.C. Bonten, P.F.A.M. Römkens, J. van de Pol

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Opname van verontreinigingen door bodemorganismen en planten is mede afhankelijk van de bodemeigenschappen die de beschikbaarheid van de verontreinigingen bepalen, zoals bijvoorbeeld pH en organisch stofgehalte. In het huidige rapport wordt beschouwd in hoeverre bodemeigenschappen ook bepalend zijn voor verdere doorvergiftiging naar hogere organismen. Op basis van veldgegevens, literatuur en modelontwikkeling kan worden geconcludeerd dat de opname van zware metalen door hogere organismen als gevolg van accumulatie in de voedselketen, ook beïnvloed wordt door bodemeigenschappen. Risico’s voor hogere organismen worden daarmee niet alleen bepaald door de totaal gehaltes van verontreinigingen in de bodem, maar ook door de beschikbaarheid ervan. Op basis hiervan kan worden gesteld dat de autonome ontwikkeling van bodems op termijn tot een verandering van de risico’s van verontreinigingen voor hogere organismen kunnen leiden. Daarnaast is het zo dat maatregelen die bodemeigenschappen veranderen, bijvoorbeeld in het kader van natuurontwikkeling, indirect, en mogelijk onbedoeld, na uitvoering ook tot verandering van de risico’s van verontreinigingen kunnen leiden
  Original languageDutch
  Place of PublicationWageningen
  PublisherAlterra
  Number of pages63
  Publication statusPublished - 2007

  Publication series

  NameAlterra-rapport
  PublisherAlterra
  No.1556
  ISSN (Print)1566-7197

  Keywords

  • soil chemistry
  • heavy metals
  • soil suitability
  • ecotoxicology

  Cite this