De invloed van natuurgebieden op zweefvliegen en bijen in agrarische gebieden (Diptera: Syrphidae & Hymenoptera: Apidae s.l.)

F. Kohler, R. van Klink, J. Noordijk, D. Kleijn

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

De soortenrijkdom van bloembezoekende insecten zoals bijen en zweefvliegen is de laatste decennia sterk afgenomen in agrarische gebieden. Initiatieven om de diversiteit te bevorderen (beheersovereenkomsten) zijn vaak niet effectief, vooral in intensief gebruikte agrarische gebieden. Mogelijk is hierbij de afstand tot potentiële brongebieden een beperkende factor. Wij onderzochten de effecten van natuurgebieden op de insectendiversiteit in agrarische gebieden. In slootkanttrajecten van driehonderd meter lang, grenzend aan en loodrecht op geïsoleerde natuurgebieden, werden zweefvliegen en bijen bemonsterd. Diversiteit en talrijkheid van zweefvliegen namen af in de eerste 125 meter vanaf de natuurgebieden, maar daarna niet meer. Diversiteit en talrijkheid van bijen lieten al een scherpe afname zien over de eerste 25 meter vanaf natuurgebieden. Bloembezoekende insecten die uit natuurgebieden afkomstig zijn vliegen kennelijk over beperkte afstanden (
Original languageDutch
Pages (from-to)187-192
JournalEntomologische Berichten
Volume67
Publication statusPublished - 2007

Keywords

  • population ecology
  • plant density
  • wild flowers
  • gliding
  • habitats
  • biodiversity
  • syrphidae
  • apidae
  • agro-biodiversity
  • field margins

Cite this