De invloed van de waterhuishouding op stikstof- en fosfaatverliezen in open teelten

J.A. de Vos, O.A. Clevering, F.P. Sival, J. Alblas, N. Reijers, H. van Reuler

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De waterhuishouding in het landelijk gebied zal door bewuste peilverhogingen en door klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling gaan veranderen. We zullen vaker met nattere situaties te maken krijgen. In landbouwgebieden met open teelten kan dit gevolgen hebben voor de uitspoeling van nutriënten naar grond- en oppervlaktewater. Vooral het (toekomstige) Europese beleid (m.n. Kaderrichtlijn Water) zal bepalen welke nutriëntenconcentraties in de verschillende wateren toelaatbaar zijn. Uit eenbeschrijving van de bodemprocessen volgt welke veranderingen in de bodem zullen optreden bij vernatting en wat de risico's op nutriëntenverliezen zijn. Voor de verschillende open teelten is geonventariseerd welk onderzoek al is verricht met betrekking tot waterbeheer, nutriënten en landbouw. Uit deze voorstudie volgt een voorstel voor nieuw (veld)onderzoek naar de effecten van vernatting.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages67
Publication statusPublished - 2003

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.596
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

 • water management
 • water policy
 • nitrates
 • phosphates
 • leaching
 • hydrology
 • plant water relations
 • groundwater level
 • water table
 • netherlands
 • water level
 • outdoor cropping
 • limburg

Cite this