De invloed van bodemeigenschappen op kritische gehalten voor zware metalen en organische microverontreinigingen in de bodem

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Dit rapport bevat informatie over de methoden voor het afleiden van kritische concentraties voor zware metalen en organische microverontreinigingen in de bodem onder landbouw en natuur met de bijbehorende resultaten. Essentieel is dat bij de afleiding getracht is het effect van bodemeigenschappen die de beschikbaarheid van metalen beïnvloedt (gehalten aan organische stof, klei en bodem pH) mee te nemen. De kritische concentraties zijn afgeleid op basis van landbouwkundige eisen, eisen aan het ecosysteem en eisen aan drinkwaterkwaliteit en grondwaterkwaliteit. Bij de landbouwkundige eisen is gerekend met normen in verband met effecten op gewassen en landbouwhuisdieren en voor voedselveiligheid. De eisen aan het ecosysteem hebben betrekking op bodemleven (micro-organismen, bodemprocessen etc.) en doorvergiftiging naar hogere organismen (sleutelsoorten en doelsoorten). Bij de afleiding zijn diverse vormen van bodemgebruik betrokken.
  Original languageDutch
  Place of PublicationWageningen
  PublisherAlterra
  Publication statusPublished - 2008

  Publication series

  NameAlterra-rapport
  PublisherAlterra
  No.817
  ISSN (Print)1566-7197

  Keywords

  • soil pollution
  • heavy metals
  • ecotoxicology
  • nature development
  • agriculture
  • quality standards

  Cite this