De Indicator-Gebruik-Management methode

Research output: Other contributionPamphlet

Abstract

Pamflet over de Indicator-Gebruik-Management methode, een methode die in ontwikkeling is bij Alterra Texel. De beleidsmakers hebben vele vragen, maar echte samenhang tussen monitoring, onderzoek en beleidsvragen ontbreekt. De IGMmethode is de oplossing voor deze impasse, doordat het de relaties duidelijk in beeld brengt. Het IGM instrumentarium is geschikt voor Coördinatie van monitoringsprogramma’s van bijvoorbeeld zeezoogdieren, vogels, vissen, kwelders, bodemdieren, nutriënten, verontreinigingen, klimaat, fyto- en zoöplankton. Coördinatie van onderzoek door instituten en organisaties zoals ALTERRA, Koninklijk NIOZ, RIKZ, ASG-NIVO, SOVON, IMAU, WL, RUG en anderen.
Original languageDutch
Publication statusPublished - 2006

Keywords

  • ecology
  • land use
  • indicators
  • usage
  • monitoring
  • research
  • decision models
  • knowledge management
  • wadden sea
  • aquatic ecology

Cite this