De governance uitdaging voor toekomstbestendige waterinfrastructuur

W.D. Pot*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

In toenemende mate willen overheden bijdragen aan duurzaamheidsdoelstellingen met hun hedendaagse beslissingen. Overheden hebben zich gecommitteerd aan het klimaatakkoord en de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties (sustainable development goals, afgekort SDGs). De recente uitspraak van de Hoge Raad (20 dec. 2019) met betrekking tot de klimaatzaak waarin Urgenda de staat aansprakelijk stelt voor het terugdringen van CO2-emissieuitstoot, wees weer uit dat de Nederlandse overheid een zorgplicht heeft richting haar burgers en actie zal moeten ondernemen om
de gemaakte afspraken uit het klimaatakkoord te halen. Dit vergt van overheden dat zij hun investeringen aanwenden om direct een slinger te geven aan het behalen van duurzaamheidsdoelen. Hoe lastig dat is, zien we nu ook bij de aanpak van het virus COVID-19. De overheid heeft de neiging om de bestaande economie en op dit moment weinig duurzame bedrijven als KLM te ondersteunen en benut haar portemonnee onvoldoende om op basis van vooraf vastgestelde criteria te bepalen welke bedrijven niet alleen overheidssteun nodig hebben maar deze steun ook verdienen met oog op hun relatief duurzame producten, diensten en/of bedrijfsvoering
Original languageEnglish
Pages (from-to)59-66
JournalWater Governance
Volume3
Publication statusPublished - 2020

Fingerprint

Dive into the research topics of 'De governance uitdaging voor toekomstbestendige waterinfrastructuur'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this