De functie van kwelders voor vis

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

Kwelders - of schorren, zoals ze in Zeeland heten - hebben vaak een
zeldzame flora en fauna. Wereldwijd komen ze steeds meer onder druk door
onder andere inpoldering, ingrepen in de kustzone en klimaatverandering
(zeespiegelstijging, stijgende temperaturen, extremere perioden). Kwelders
minimaliseren kusterosie en vergroten het waterbergend vermogen; ook
zijn ze belangrijk voor koolstofopslag en nutriëntentransport van land naar
zee. Daarnaast kunnen ze dienen als opgroeigebied voor vis en schelpdieren.
Dat laatste onderzochten we in aangelegde en natuurlijke kwelders in de
Oosterschelde en de Westerschelde.
Original languageEnglish
Pages (from-to)16-19
JournalH2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling
Issue numberDecember
Publication statusPublished - Dec 2020

Cite this