De broeikasgasbalans van het landschap: Dual constraint methode voor verificatie

L. Nol, R. Neubert, A. Vermeulen, O.S. Vellinga, A.G.C.A. Meesters, L.F. Tolk, J.G.J. Olivier, W. Peters, J.P. Lesschen, R.W.A. Hutjes, E.J. Moors

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Nederland is verplicht om in het kader van het Kyoto protocol elk jaar broeikasgasemissie aan de UNFCCC te rapporteren. De huidige rapportage is niet zozeer gebaseerd op directe metingen maar op inventarisaties. Emissiebronnen en -putten worden vastgesteld en vermenigvuldigd met emissiefactoren die bepaald zijn voor Nederland. Dit artikel schetst een raamwerk voor verificatie van de nationale rapportages en geeft elementen aan die voor verbetering op termijn kunnen zorgen.
Original languageDutch
Pages (from-to)87-97
JournalLandschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde
Volume27
Issue number2
Publication statusPublished - 2010

Keywords

  • greenhouse gases
  • emission
  • monitoring
  • inventories
  • soil

Cite this