De BRO als grondlegger voor een duurzaam Fries veenweidegebied

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Abstract

In het Friese veenweidegebied verdwijnt het veen langzaam en daardoor daalt de bodem. Dit heeft gevolgen voor de natuur, landbouw en bebouwing. Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân en andere belanghebbenden hebben samen de veenweidevisie opgesteld. De visie schetst een duurzaam ontwikkelingsperspectief voor het veenweidegebied. Deze Storymap laat zien hoe gegevens uit de Basisregistratie Ondergrond (BRO) hebben bijgedragen tot begrip van de veendaling en het ontwikkelen van effectieve maatregelen.
Original languageDutch
PublisherWageningen UR, GeoDesk
Media of outputOnline
Publication statusPublished - 2019

Cite this