De bosgeschiedenis als wetenschap en onderzoeksdomein. Een historiografisch overzicht

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

De belangstelling voor historie van bossen maakt de laatste Jaren een sterke groei door getuige de vele bijeenkomsten die recentelijk zijn georganiseerd. Cultuurhistorie in bossen, historische boselementen, boshistorisch onderzoek, levend of biocultureel erfgoed in bossen, historische ecologie, al deze onderwerpen raken aan het begrip bosgeschiedenis. De term bosgeschiedenis is al enige tijd in zwang. Een eerste definiëring en verdere theoretisering van het begrip is verricht door Jaap Buis, in zijn dissertatie Historia Forestis: Nederlandse bosgeschiedenis uit 1985. Sindsdien is projectmatig onderzoek verricht naar de historie van bossen. In dit artikel worden die inspanningen voor het voetlicht gebracht en teruggeblikt op wat er, aanvankelijk incidenteel en later meer systematisch, in ons land is gedaan op het vlak van de bosgeschiedenis This article contains a retrospective overview of the research of forest history. Forest history got quite some attention over the last decades. It started being practised in a systematic and project based manner in the late 1970s, initiated by the Dutch State Forest Service and Wageningen Agricultural University. Forest history can be considered an interdisciplinary branch of science and for the first time was defined in 1985. Two initiatives are elaborated upon. Some challenges lie ahead of us, such as composing a comprehensive and synthesizing forest history of the Low Countries
Original languageDutch
Pages (from-to)133-142
JournalHistorisch Geografisch Tijdschrift
Volume31
Issue number3
Publication statusPublished - 2013

Cite this