De bodemkwaliteit in Nederland in 2006-2010 en de verandering ten opzichte van 1993-1997 : resultaten van het Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit

E.J.W. Wattel-Koekoek, M.E. van Vliet, L.J.M. Boumans, J. Spijker, T.C. van Leeuwen

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Conform de eerste doelstelling is de bodemkwaliteit van de tien categorieën geïnventariseerd en zijn die met elkaar vergeleken. De zandgronden onder bos hebben de laagste zuurgraad en hoogste aluminiumconcentratie van alle categorieën. De zandgronden onder landbouw hebben een hogere zuurgraad, waarschijnlijk door bekalking. Zoals verwacht bevatten kleigronden een groter aandeel van deeltjes die kleiner zijn dan twee micrometer, en hebben veengronden een hoger organisch stofgehalte dan zandgronden. Klei- en veengronden hebben significant hogere gehalten ijzer, mangaan en zware metalen dan zandgronden. Insecticiden als lindaan en dieldrin zijn vooral aangetroffen in gronden onder akkerbouw. Hoewel deze gewasbeschermingsmiddelen uit de handel zijn, kunnen er nog steeds resten van worden aangetroffen.
  Original languageDutch
  Place of PublicationBilthoven
  PublisherRIVM
  Number of pages418
  Publication statusPublished - 2012

  Publication series

  NameRIVM rapport
  PublisherRIVM
  No.680718003/2012

  Keywords

  • soil pollution
  • soil types
  • soil quality
  • pesticides
  • inventories
  • groundwater pollution
  • arable farming

  Cite this