De bodemgesteldheid van het landinrichtingsgebied Uden-Veghel; resultaten van een bodemgeografisch onderzoek

W.H. Leenders

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Het landinrichtingsgebied Uden-Veghel bestaat uit holocene en pleistocene afzettingen. In het oosten van het gebied ligt de Peelrandbreuk, de scheiding tussen de lager gelegen Centrale Slenk en de hoger gelegen Peelhorst. Op de fluviatiele afzettingenvan de Maas (Formatie van Veghel) liggen fluvioperiglaciale en eolische afzettingen (Formatie van Twente). Op enkele plaatsen in het westen komt een dunne laag holocene beekleem voor die door bewerking is gebroken. Een deel van de gronden hebben door potstalbemesting een dikke minerale eerdlaag gekregen. Binnen de zandgronden zijn podzolgronden (veldpodzol- en laarpodzolgronden), eerdgronden (gooreerd-, beekeerd- en enkeerdgronden) en vaaggronden (duinvaaggronden) onderscheiden. In de leemgronden komen alleen eerdgronden voor, bij de moerige gronden komen broekeerdgronden voor. De resultaten van dit onderzoek zijn weergeven op een bodemkaart en grondwatertrappenkaart. De verzamelde gegevens van het onderzoek worden gebruikt voor de bodemgeschiktheid voor weide-, tuin,- en akkerbouw, en het berekenen van eventuele opbrengstdervingen in grasland als gevolg van vochttekort of wateroverlast.
  Original languageUndefined/Unknown
  Place of PublicationWageningen
  PublisherSC-DLO
  Number of pages69
  Publication statusPublished - 1999

  Publication series

  NameRapport
  No.650

  Cite this