De bodemgesteldheid van het landinrichtingsgebied Ramele-Pleegste; resultaten van een bodemgeografisch onderzoek

H.R.J. Vroon

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Het landinrichtingsgebied Ramele-Pleegste bestaat grotendeels uit pleistocene afzettingen. Op de fluviatiele afzettingen van de Rijn (Formatie van Kreftenheye) liggen fluvioperiglaciale en eolische afzettingen (formatie van Twente). Op een groot aantal plaatsen komt in de laagste delen van het landschap een dunne laag holocene beek/rivierklei voor. Op enkele plaatsen verspreidt in het gebied komt een dunne holocene moerige laag voor. Dit zijn meestal wel de allerlaagste locaties in het onderzoeksgebeid. In het oostelijk deel van het gebied hebben vrij veel gronden door potstalbemesting een dikke minerale eerdlaag gekregen. Binnen de zandgronden zijn podzolgronden (veldpodzol-, laarpodzol-, haarpodzol-, holtpodzol- en loopodzolgronden) en eerdgronden(gooreerd-, beekeerd-, beekvaag-, broekeerd- en enkeerdgronden) onderscheiden. De fluctuatie van het grondwater is vanwege de waterhuishoudkundige ingrepen en de grove ondergrond gering. Veruit het grootste deel van de bodemeenheden bestaat dan ook uit grondwatertrap IVu.
  Original languageUndefined/Unknown
  Place of PublicationWageningen
  PublisherSC-DLO
  Number of pages80
  Publication statusPublished - 1999

  Publication series

  NameRapport
  No.627

  Cite this