De bodemgesteldheid van bosreservaten in Nederland; deel 8 bosreservaat Liefstinghsbroek

P. Mekkink

Research output: Book/ReportReportAcademic

Abstract

In het Groningse bosreservaat Liefstinghsbroek komen pleistocene fluvioperiglaciale afzettingen en dekzanden uit de Formatie van Twente en holocene afzettingen uit de Formatie van Singraven voor. Het zijn zandgronden en kleigronden met daarin veldpodzolgronden, laarpodzolgronden, gooreerdgronden, beekeerdgronden, broekeerdgronden en leekeerdgronden. De gronden komen voor met grondwatertrap Ia, IIa, IIb, IIIa, IIIb, Vao en Vbo,VIo en VId. De verbreiding van de bodemeenheden en grondwatertrappen is weergegeven op de bodem- en grondwatertrappenkaart, schaal 1 : 5000. Mede onder invloed van het gevoerde beheer en het vegetatietype hebben zich terrestrische en semi-terrestrische humusprofielen ontwikkeld met een ectorganisch en een endorganisch deel. De profielopbouw en de opbouw van de strooisellaag zijn beschreven en op tape vastgelegd.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages50
Publication statusPublished - 2003

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.60.8
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • forest soils
  • reserved forests
  • soil surveys
  • maps
  • humus
  • groundwater
  • soil profiles
  • netherlands
  • groningen

Cite this