De bodemgesteldheid van bosreservaten in Nederland; deel 7 bosreservaat Grootvenbos

P. Mekkink

Research output: Book/ReportReportAcademic

Abstract

In het Brabantse bosreservaat Grootvenbos komen pleistocene afzettingen uit de Formatie van Twente en holocene afzettingen uit de Formatie van Griendtsveen voor. Het zijn gedeeltelijk afgegraven hoogvenen met daarin vlietveengronden en vlierveengronden. De gronden komen voor met grondwatertrap wIa, wIIa, IIb, IIIb, Vao en Vbo. De verbreiding van de bodemeenheden en grondwatertrappen is weergegeven op de bodem- en grondwatertrappenkaart, schaal 1 : 5000. De dikte van het veen is, evenals de aard van de ondergrond, weergegeven op de veendiktekaart. Mede onder invloed van het gevoerde beheer en het vegetatietype hebben zich semi-terrestrische humusprofielen ontwikkeld met een ectorganisch en een endorganisch deel. Er komen boseerdmoders, veeneerdmodersmoerhydromullmoders, bosmesimors en gliedemesimors voor. De profielopbouw en de opbouw van de strooisellaag zijn beschreven en op tape vastgelegd.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages50
Publication statusPublished - 2003

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.60.7
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • forest soils
  • reserved forests
  • soil surveys
  • maps
  • humus
  • groundwater
  • soil profiles
  • netherlands
  • noord-brabant

Cite this