De bodemgesteldheid van bosreservaten in Nederland; deel 23 bosreservaat `Wilgenreservaat'

P. Mekkink

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  In bosreservaat Wilgenreservaat liggen pleistocene dekzanden uit de Formatie van Twente en holocene onderwaterafzettingen behorende tot de Flevomeerafzettingen, Almereafzettingen, Zuiderzeeafzettingen en IJsselmeerafzettingen. Het zijn kleigronden, enwel poldervaaggronden. De gronden hebben grondwatertrap Vbo, VIo, VIIo, VIId en VIIId. De verbreiding van de bodemeenheden en grondwatertrappen is weergegeven op de bodem- en grondwatertrappenkaart. Mede onder invloed van het opstandstype en het gevoerdebeheer hebben zich humusprofielen ontwikkeld bestaande uit een ectorganisch en een endorganisch deel. De profielopbouw en de opbouw van de strooisellaag zijn beschreven en op magneetband vastgelegd.
  Original languageUndefined/Unknown
  Place of PublicationWageningen
  PublisherSC-DLO
  Number of pages48
  Publication statusPublished - 1996

  Publication series

  NameRapport
  No.98.23

  Cite this