De bodemfauna van het Markermeer: Markermeer bodemfaunakartering 2016 en MWTL-analyse

M.C. van Riel, P.F.M. Verdonschot*, D.D. Dekkers

*Corresponding author for this work

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In oktober 2016 is een vlakdekkende macrofauna bemonstering uitgevoerd in het Markermeer. Deze bemonstering sluit aan bij de Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL)-bemonstering van Rijkswaterstaat (RWS) en maakt gebruik van de bemonsteringsmethode en -locaties van de driehoeksmosselkartering van RWS. Op 88 macrofauna (MAC)-locaties zijn per locatie 5 replica’s bemonsterd met een Van Veen bodemhapper en zijn bodemsubstraattype, watertemperatuur, geleidendheid, zuurstofconcentratie en doorzicht gemeten. De monsters zijn geconserveerd en een van de vijf replicaseries (serie A) is gezeefd, uitgezocht en de macrofauna-individuen zijn op naam gebracht.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Environmental Research
Number of pages48
ISBN (Electronic)9789463437516
DOIs
Publication statusPublished - Feb 2018

Publication series

NameNotitie Zoetwatersystemen, Wageningen Environmental Research

Cite this