De betekenis van het bodemleven voor duurzame landbouw : samenvatting van presentatie "The meaning of life (in soil)"

J.T. Bloemberg

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Abstract

  De huidige voedselproductie is erg afhankelijk van olie. Natuurlijke processen zijn vervangen door kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen en machinale arbeid. Dierlijke mest wordt voor een belangrijk deel geproduceerd met geïmporteerd veevoer. Dit alles loopt op olie en heeft, naast de productie van broeikasgassen, geleid tot minder bodemleven en ophoping van nutriënten (stikstof en fosfaat) in de bodem. Olie wordt schaarser en duurder. Een presentatie van Werkgroep Bodempathogenen en Bodemmicrobiologie, themadag: ‘methoden om te meten in grond’, 29 oktober 2009 :
  Original languageDutch
  Pages (from-to)9
  Number of pages1
  JournalGewasbescherming
  Volume41
  Issue number1
  Publication statusPublished - 2010

  Keywords

  • soil biology
  • food production
  • pesticides
  • fertilizers
  • oil products
  • tillage
  • soilborne pathogens
  • soil microbiology
  • sustainable agriculture

  Cite this