De betekenis van Fryslân voor de instandhouding van soorten en habitattypen: toelichting op de totstandkoming van de tabellen die als hulpmiddel dienen voor het beoordelen van de betekenis van provinsje Fryslân voor de instandhouding van soorten en habitattypen onder de nieuwe Wet natuurbescherming

R.J. Bink, A.M. Schmidt, Tessa van Vreeswijk, C.A.M. van Swaay, C.A.M. van Turnhout, R. Verweij, I. Woltjer, M.E.A. Broekmeyer, L. Soldaat

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Op 1 januari 2017 wordt de nieuwe Wet natuurbescherming van kracht. De provincies krijgen door deze wet een grotere verantwoordelijkheid voor het beschermen en in stand houden van vele soorten en habitattypen. Elke provincie moet daartoe een provinciale natuurvisie opstellen die door Provinciale Staten wordt vastgesteld en door Gedeputeerde Staten uitgevoerd. De provinsje Fryslân stelt zich de vraag wat de betekenis is van de provinsje voor de instandhouding van de soorten en habitattypen in Nederland onder de Wet natuurbescherming. Het antwoord op deze vraag wordt gebruikt voor twee doeleinden: een goede inzet van beleid en instrumentarium en – daar waar mogelijk – het gebruik van vrijstellingen bij de vergunningverlening. Beide zullen worden uitgewerkt in de natuurvisie van Fryslân. De provinsje Fryslân wil daartoe over een hulpmiddel beschikken waarmee zij de betekenis van de provinsje kan bepalen. Alterra, het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS), Sovon vogelonderzoek Nederland, de Vlinderstichting en andere PGO’s hebben gezamenlijk gewerkt aan dat hulpmiddel. Het resultaat is een aantal tabellen (Excelbestand) met een toelichtend rapport.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages27
DOIs
Publication statusPublished - 2016

Publication series

NameAlterra-rapport
No.2734
ISSN (Electronic)1566-7197

Keywords

  • nature conservation law
  • nature conservation
  • habitats directive
  • birds directive
  • natura 2000
  • habitats
  • species
  • friesland

Cite this