De Bestuurlijke kaart van Nederland. Het openbaar bestuur en zijn omgeving in nationaal en internationaal perspectief (5e herz. druk)

G.E. Breeman (Editor), W.J. van Noort (Editor), M.R. Rutgers (Editor)

Research output: Book/ReportBook editingProfessional

Abstract

De bestuurlijke kaart van Nederland is een eerste kennismaking met de instituties en organisaties in en rondom het openbaar bestuur. Het boek schetst de inrichting van het openbaar bestuur op de verschillende niveaus. In de eerste hoofdstukken komen de politiek-bestuurlijke instituties op nationaal of rijksniveau aan de orde, gevolgd door de ministeries. Daarna wordt aandacht besteed aan de provincies en de gemeenten, gevolgd door een bespreking van de rechterlijke macht, het functionele bestuur en de maatschappelijke omgeving van het bestuur. Ook komt de internationale context waarbinnen het openbaar bestuur functioneert aan de orde. Daarbij ligt de nadruk op de Europese Unie, aangezien deze van grote invloed is op het functioneren van het Nederlandse openbaar bestuur. Vervolgens wordt ingegaan op mondiaal opererende instituties als de Verenigde Naties. Het boek sluit af met een overzicht van ontwikkelingen en trends in het openbaar bestuur.
Original languageDutch
Place of PublicationBussum
PublisherCoutinho
Number of pages240
ISBN (Print)9789046903063
Publication statusPublished - 2012

Keywords

  • government
  • netherlands
  • government organizations
  • public authorities
  • public administration
  • administration
  • central government
  • state organization
  • international relations

Cite this