De ammoniakemissie van de Nederlandse melkveehouderij bij een management gelijk aan dat van deelnemers aan "Koeien & Kansen"

H.F.M. Aarts, G.J. Hilhorst, L.B.J. Sebek, M.C.J. Smits, J. Oenema

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De voor 2010 verwachte emissie van ammoniak vanuit de melkveehouderij wordt van 50 kton tot 40 kton teruggebracht als alle melkveehouders hun bedrijfsvoering verbeteren tot het huidige niveau van de 16 voorlopers in het project Koeien & Kansen. Beperking van de emissie is nodig voor het halen van de NEC-doelstellingen die de EU Nederland heeft opgelegd. De belangrijkste bijdrage aan die verbetering wordt geleverd door het beperken van eiwitovermaat in het rantsoen van het melkvee, waardoor de stikstofexcretie van de dieren lager wordt. Ook het beperken van het aantal stuks vee, door een hogere melkproductie per koe en niet meer jongvee aan te houden dan strikt nodig is om koeien te vervangen, werkt sterk door in de ammoniakverliezen. De stal blijft de belangrijkste ammoniakbron. Uit welzijnsoverwegingen neemt de ventilatie uit rundveestallen toe wat de ammoniakvervluchtiging bevordert. Aanbevolen wordt veehouders te helpen hun vakmanschap te verbeteren en de waardering voor goed vakmanschap tot uiting te laten komen in de wetgeving. Trefwoorden: ammoniak, melkveehouderij, milieu, Koeien & Kansen, NEC-richtlijn
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
Number of pages46
Publication statusPublished - 2007

Publication series

NameWOt-rapport
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
No.63
ISSN (Print)1871-028X

Keywords

  • ammonia
  • emission
  • dairy farming
  • environment
  • netherlands
  • air pollution
  • ammonia emission

Cite this