De ActiviteitenDialoog: plannen maken doe je samen

J. Lezwijn, M. van Tol, J. Heinrich, A. Wagemakers

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Abstract

Achtergrond en doelstelling Het project Gezond Ouder Worden - Apeldoorn (2010-2014) was gericht op het verminderen van eenzaamheid en het verbeteren van sociale participatie bij zelfstandig wonende ouderen en vond plaats in twee wijken. Omdat de context in beide wijken verschilt, lokale organisaties de meeste expertise hebben over wat past en mogelijk is in de wijk en omdat het gezamenlijk ontwikkelen van activiteitenplannen bijdraagt aan draagvlak, zijn alleen gemeentelijke kaders opgesteld en is de concrete invulling van activiteiten bij de werkgroepen neergelegd. Om tot een gezamenlijk activiteitenplan te komen is binnen dit project de ActiviteitenDialoog ontwikkeld. Methode De ActiviteitenDialoog is een instrument om met elkaar in gesprek te gaan over activiteiten die lokaal kunnen worden uitgevoerd. De inzet van de ActiviteitenDialoog draagt niet alleen bij aan het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van plannen en activiteiten maar ook aan het verduidelijken van taken en rollen in de samenwerking en daarmee aan de betrokkenheid van deelnemers. Opbrengsten Het werken met de ActiviteitenDialoog heeft geresulteerd in het uitvoeren en evalueren van activiteiten in beide wijken. Door gezamenlijk activiteiten te kiezen en taken te verdelen ontstond draagvlak bij de deelnemende organisaties. Daarnaast gaf het toewerken naar concrete activiteiten energie. Door structureel aandacht te besteden aan evaluatie ontstond een dynamische leeromgeving waardoor activiteiten konden worden verbeterd of worden uitgebreid naar andere wijken. Conclusie(s) en aanbevelingen Het werken met de ActiviteitenDialoog is door zowel werkgroepen als onderzoekers positief ervaren. Het met elkaar in dialoog gaan over de keuze voor activiteiten, het toekennen van taken en rollen en vervolgens het uitvoeren en evalueren droeg bij aan de betrokkenheid van deelnemers en zorgde voor voortgang in het project. Voorwaarde voor het gebruik van de ActiviteitenDialoog is dat deelnemers overeenstemming hebben over de missie en doelstelling van het project, zodat een vertaling naar activiteiten kan plaatsvinden.
Original languageDutch
Publication statusPublished - 2015
EventNederlands Congres Volksgezondheid (NCVGZ), Rotterdam, Nederland -
Duration: 8 Apr 20159 Apr 2015

Conference

ConferenceNederlands Congres Volksgezondheid (NCVGZ), Rotterdam, Nederland
Period8/04/159/04/15

Cite this