Data report: The effect of dyke reinforcement on benthic species in the Oosterschelde: T0 Cluster 2 and T1 Cluster 1

A.M. van den Brink, E. Hartog

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In dit rapport zijn de data van de bodembewonende levensgemeenschappen beschreven voor locaties in de Oosterschelde voorafgaand aan oeververdedigingsactiviteiten (T0 Cluster 2) en locaties in de Oosterschelde in de periode na oeverversterkingen (T1 Cluster 1). Op de Cluster 1 locaties zijn de oevers versterkt in de periode 2009-2010, terwijl oeververdedigingsactiviteiten voor Cluster 2 gepland zijn voor de periode 2011-2012. Deze data dienen enerzijds als vergelijkingsmateriaal (de zogenaamde T0) voor in de toekomst uit te voeren monitoring studies (Cluster 2) en anderzijds als eerste effectmeting van oeververdedigingsactiviteiten op bodembewonende levensgemeenschappen (T1 Cluster 1). Aanbevolen wordt om een groter aantal replica’s te bemonsteren, waardoor er een meer betrouwbaar beeld van de aanwezige en zich ontwikkelende benthische levensgemeenschappen ontstaat.
Original languageEnglish
Place of PublicationYerseke
PublisherIMARES
Number of pages52
Publication statusPublished - 2011

Publication series

NameReport / IMARES Wageningen UR
PublisherIMARES
No.C033/11

Keywords

  • soil ecology
  • water bottoms
  • shores
  • riparian ecosystems
  • monitoring
  • eastern scheldt

Cite this