Data report: The effect of dyke reinforcement on benthic species in the Westerschelde: T0 Cluster 2 and T1 Cluster 1

A.M. van den Brink, E. Hartog

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In dit rapport zijn de data van de huidige bodembewonende levensgemeenschappen beschreven voor zes locaties in de Westerschelde in de periode voorafgaand aan oeverversterkingen (T0) en één locatie na oeververdediging (T1). Deze data dienen als vergelijkingsmateriaal (T0) voor in de toekomst uit te voeren monitoring en een eerste beschrijving van effecten van oeververdedigingsactiviteiten op bodembewonende levensgemeenschappen. Bemonsteringslocaties zijn onderverdeeld in clusters. Het cluster geeft aan wanneer de oeververdediging plaatsvindt. Locaties binnen Cluster 1 zijn versterkt in de periode 200902010. Oeververdediging voor de locaties binnen Cluster 2 zijn gepland voor 2011-2012. Aanbevolen wordt om een groter aantal replica’s te bemonsteren, waardoor er een meer betrouwbaar beeld van de aanwezige en zich ontwikkelende benthische levensgemeenschappen ontstaat.
Original languageEnglish
Place of PublicationYerseke
PublisherIMARES
Number of pages38
Publication statusPublished - 2011

Publication series

NameReport / IMARES Wageningen UR
PublisherIMARES
No.C034/11

Keywords

  • soil ecology
  • water bottoms
  • shores
  • riparian ecosystems
  • monitoring
  • western scheldt

Cite this