Damage components of powdery mildew in winter wheat

R. Rabbinge, I.T.M. Jorritsma, J. Schans

  Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

  48 Citations (Scopus)

  Abstract

  Bepalingen van fotosynthese en verdamping werden verricht bij verschillende ontwikkelingsstadia van wintertarwe, die in verschillende mate was aangetast door meeldauw. De gevolgen van de gevonden effecten op de dagelijkse groeisnelheid in verschillende ontwikkelingsfasen en met verschillende LAI (Leaf Area Index) werd nagegaan met een simulatiemodel. Deze berekeningen tonen aan, dat een geringe meeldauwaantasting resulteert in een aanzienlijke reductie van de groeisnelheid
  Original languageEnglish
  Pages (from-to)235-247
  JournalNetherlands Journal of Plant Pathology
  Volume91
  Publication statusPublished - 1985

  Keywords

  • crop losses
  • erysiphales
  • hexaploidy
  • mildews
  • plant pathogenic fungi
  • plant physiology
  • triticum aestivum
  • wheat
  • winter
  • yield losses

  Cite this