Criteria bij ecologische beoordeling van noodzaak en effectiviteit van risicobeheermaatregelen voor gedempte sloten in de Krimpenerwaard; bijlage 2 bij eindrapport Verificatieonderzoek ecologie Krimpenerwaard (Alterra-rapport 1016)

J.H. Faber, J.J.C. van der Pol, N.W. van den Brink

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De vele met afval gedempte sloten in de Krimpenerwaard vormen een geval van ernstige bodemverontreiniging. In het gebiedsgericht bodembeheerplan wordt voorgesteld de milieurisico¿s te ondervangen door afdekken met 30cm schone grond. De noodzaak en toereikendheid van deze voorgenomen standaardmaatregel worden geverifieerd met betrekking tot landbouwkundige risico¿s, verspreidingsrisico¿s en ecologische risico¿s. Ecologische risico¿s werden bepaald op basis van aanwezigheid en beschikbaarheid van contaminanten in het dempingsmateriaal, herverontreiniging van de deklaag door bioturbatie en opname door planten, en effecten op bodemleven en weidevogels. Beoordeling van effecten vond plaats ten opzichte van een gebiedseigen referentie aan de hand van tevoren vastgestelde criteria. Dit rapport beschrijft de beoordelingssystematiek en toetscriteria, zoals die werden ontwikkeld in samenspraak met regionale belangenpartijen.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages56
Publication statusPublished - 2004

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1018
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • soil pollution
  • pollution control
  • toxicology
  • ditches
  • soil management
  • zuid-holland
  • krimpenerwaard

Cite this