Crisis in aantocht! : een interactioneel perspectief op crisiscommunicatie

J.M.E. Klarenbeek

Research output: Thesisexternal PhD, WU

Abstract

De overheid wil klokkenluiders via regels en procedures beschermen. Denk aan het recente wetsvoorstel ‘Huis voor Klokkenluiders’. Toch kan er veel mis gaan. Klokkenluiders lopen bijvoorbeeld het risico dat hun signaal niet wordt opgepikt. Annette Klarenbeek, richtte haar promotieonderzoek op de wijze waarop de klokkenluider zich verantwoordt ten opzichte van de vaak vijandige buitenwereld. Dit deed zij aan de hand van twee geanalyseerde praktijkvoorbeelden uit de crisiscommunicatie Bepaalde actoren die crisis kunnen signaleren en daarover anderen willen waarschuwen worden in haar onderzoek als ‘crisismakelaars’ opgevat. Veelal zitten deze personen met bepaalde interactionele problemen om een crisis aan te kaarten. Iemand die een probleem aankaart kan bijvoorbeeld worden aangezien voor zwartkijker, klikspaan of heethoofd,’ benoemt Annette Klarenbeek. ‘Klokkenluiders moeten duidelijk maken dat het de moeite waard is te luisteren naar wat zij zeggen, dat het waar is wat zij naar voren brengen en vooral dat ze zich verantwoordelijk voelen voor de omgeving.’ Haar studie concentreert zich op crisismakelaars. Dit zijn personen die een misstand zien en die bij anderen willen overbrengen. Kenmerkend voor crisismakelaars is dat zij hun zorgen over een potentiële crisissituatie op eigen initiatief presenteren. Meerwaarde onderzoek. Het onderzoek van Annette Klarenbeek toont aan dat organisaties de communicatieproblemen van crisismakelaars beter kunnen herkennen. Door hier in een vroeg stadium op te anticiperen, krijgt een organisatie beter zicht op hoe een crisis zich kan ontwikkelen. ‘
Original languageDutch
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
  • Wageningen University
Supervisors/Advisors
  • van Woerkum, Cees, Promotor
  • te Molder, Hedwig, Co-promotor
Award date13 Jun 2012
Place of Publication[S.l.
Print ISBNs9789461732361
Publication statusPublished - 2012

Keywords

  • crises
  • management
  • social conflict
  • conflict management
  • communication
  • central government
  • netherlands

Cite this