Controlemethodiek Basisregistratie Topografie: Opzet van een methode voor de wettelijk vereiste externe controle op de kwaliteit van de BRT

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De eerste keer dat er een wettelijk verplichte audit van de Basisregistratie Topografie uitgevoerd moest worden was in 2011. Voor deze audit was reeds een Controleprotocol opgesteld door het Kadaster, maar dit gaf nog onvoldoende detail om een controle uit te voeren. Om die reden is een controlemethodiek opgesteld die te gebruiken is voor de audit. De methodiek richt zich enkel op de controle van het product TOP10NL, omdat dat op dit moment nog het enige product is dat valt onder de Basisregistratie Topografie. De controlemethodiek is zo opgezet, dat er voor elke objectklasse een uitspraak gedaan kan worden over de volgende vijf kwaliteitsaspecten: logische consistentie, positionele nauwkeurigheid, actualiteit, volledigheid en thematische nauwkeurigheid. De actualiteit kan bepaald worden aan de hand van de actualiteitskaart van het Kadaster. De andere kwaliteitsaspecten moeten gecontroleerd worden door controle van objecten. Omdat het niet mogelijk is om alle objecten te controleren is er een steekproefopzet beschreven. Per kwaliteitsaspect is vervolgens vastgelegd wat er tijdens de audit gecontroleerd moet worden en welke gegevens gerapporteerd worden. Daarbij worden de formules gegeven die gebruikt moeten worden om tot een juiste rapportage te komen.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra, Wageningen-UR
Number of pages35
Publication statusPublished - 2012

Cite this