Contaminanten in Chinese wolhandkrab: Resultaten van 2020

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In 2020 zijn monsters Chinese wolhandkrab (Eriocheir sinensis; hierna wolhandkrab) onderzocht van de locaties Hollands Diep, Nieuwe Maas (Pernis) en Volkerak (Volkeraksluizen). Op deze locaties (de zogenaamd gesloten gebieden) is commerciële wolhandkrabvangst verboden. Van de locatie IJsselmeer (Kornwerderzand en Den Oever) kon geen monster verzameld worden omdat onvoldoende wolhandkrab gevangen werd. De contaminantgehalten in wolhandkrab van deze locaties is vergeleken met voorgaande jaren. Naast de dioxine- en polychloorbifenyl (PCB)-gehalten zijn de gehalten aan zware metalen en per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS’s) onderzocht. Binnen deze studie is alleen bruin vlees uit het lichaam van de wolhandkrab onderzocht. Vlees uit poten en scharen is in deze studie niet onderzocht omdat daarvan bekend is dat dioxine- en PCB-gehalten niet boven de maximum limiet (ML) uitstijgen (mede omdat dit vlees weinig vet bevat). Voor vlees uit het lichaam gelden geen ML’s. In de wolhandkrab die in 2020 is onderzocht varieerden de gehalten van 14,3 – 36,7 pg TEQ/g product voor de dioxines, 16,9 – 31,1 pg TEQ/g product voor de dl-PCB’s, 31,8 – 67,8 pg TEQ/g product voor de totaal-TEQ en 418 - 1040 ng/g product voor het totaal aan ndl-PCB’s. De bijdrage van de dioxines aan de totaal-TEQ varieerde van 45-62%. De wolhandkrab gevangen op de locatie Nieuwe Maas (Pernis) is het sterkst gecontamineerd, die van locatie Hollands Diep heeft de laagste gehalten voor totaal-TEQ. De trendgrafieken van de dioxine-TEQ, PCB-TEQ en totaal-TEQ-gehalten voor de locaties Volkerak (Volkeraksluizen) en Nieuwe Maas (Pernis) zijn stabiel binnen een bandbreedte van 20-30% (op basis van 4 jaren), terwijl de wolhandkrab van Hollands Diep wat meer variatie laat zien, mede gezien de veel lagere gehalten van dit jaar. De aanwezigheid van meerdere PFAS’s is aangetoond, namelijk PFDA, PFUnDA, PFDoDA, PFTrDA, PFTeDA, PFOS en PFDS. De PFOS-gehalten waren het hoogst (3,6 - 20 ng/g). Wolhandkrab uit de Nieuwe Maas (Pernis) bevatte de hoogste PFAS-gehalten. Wat betreft de zware metalen in wolhandkrab varieerden de gehalten als volgt: 0,096 – 0,29 mg/kg voor cadmium; <0,050 – 0.052 mg/kg voor lood; 0,015 – 0,030 mg/kg voor kwik en 0,98 – 1,4 mg/kg voor totaal arseen. Er zijn geen ML’s van toepassing op de onderzochte monsters omdat ook hier geldt dat er alleen ML’s zijn voor de appendages (die niet zijn onderzocht). Omdat het in 2020 wederom niet gelukt is om wolhandkrab van diverse locaties uit het IJsselmeer te bemonsteren, wordt voorgesteld om de mogelijkheden te bekijken om dit alsnog in 2021 te realiseren.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Food Safety Research
Number of pages25
DOIs
Publication statusPublished - 2021

Publication series

NameRapport / Wageningen Food Safety Research
No.WSFR 2021.009

Keywords

  • invasive alien species
  • invasive species
  • aquatic ecology

Cite this